Số điện thoại của chúng tôi
+84 902 759 228
Chat Now

Tuyên bố Quyền Riêng Tư

1- Chính sách quyền riêng tư

TripPlanner rất cẩn thận với những thông tin cá nhân và luôn tuân thủ theo Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu.

2- Định nghĩa

    A. Bất kỳ quá trình hoạt động hoặc quá trình thiết lập nào cũng cần có cơ sở dữ liệu để thực hiện. Những dữ liệu ấy bao gồm trong các hoạt động: sưu tập, ghi âm cuộc trò chuyện, tổ chức, lưu trữ dư, thích ứng, thay đổi nội dung, thu hồi dữ liệu, tư vấn thông tin, sử dụng dữ liệu, chuyển giao thông tin, truyền tải thông tin, hoặc bất kỳ hình thức sử dụng những thông tin có hiệu lực, liên kết hoặc kết hợp các thông tin với nhau, ngăn chặn, tẩy xoá hoặc tiêu huỷ thông tin.

    B. Chúng ta có thể chứng minh được bất kỳ cấu trúc của dữ liệu cá nhân nào, cho dù có được tập trung hoặc bị phân bổ theo chức năng hoặc vùng địa lý hay không thì đều có thể bị truy cập được dựa theo các tiêu chí cụ thể và liên quan đến nhiều người khác nhau.

    C. Nếu đồng ý, khách hàng có thể tự do đưa ra những yêu cầu cụ thể và thông báo mong muốn của mình, từ đó dữ liệu cá nhân của khách sẽ được xử lý.

3- Thông tin cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân được xác định là thông tin có thể được truy nguồn từ một "người xác định hoặc người có thể được xác định". Điều này có nghĩa rằng tên của một người liên quan đến thông tin do người đó cung cấp hoặc là có người có thể được xác định được danh tính người đó. Ví dụ về dữ liệu cá nhân: Tên của một người hoặc địa chỉ nhà hoặc địa chỉ e-mail cá nhân.

4- TripPlanner sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Thông tin của bạn được chúng tôi sử dụng đúng cách và cẩn trọng. Trong một số trường hợp,chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn. Tức là thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của bạn. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn cung cấp tên và địa chỉ của bạn, và đồng ý rằng bạn muốn nhận thông tin nhất định thì công ty không được gửi cho bạn các thông tin khác (trừ những thông tin được chỉ định).

5- Cookies là gì?

Một cookie là một phần nhỏ dữ liệu được gửi từ một trang web và được lưu trữ trong trình duyệt web của người dùng khi người dùng lướt web. Cookie cho phép máy chủ của chúng tôi biết rằng bạn đã phản hồi lại một trang cụ thể trên trang web của chúng tôi. Cookie không ghi lại thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hay bất kỳ các chi tiết khác trong đó bạn là một người có thể được truy tìm. Chúng tôi sẽ sử dụng các tập tin cookie hoặc các thiết bị tương tự, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi để thu thập thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn (dãy số được gắn cho máy tính của bạn khi bạn lướt Internet), ngày và thời gian khi bạn ghé thăm trang web. Nếu bạn muốn, bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi cookie được gửi .

6- Sử dụng Cookie

Trang web này sử dụng cookie. Cookies là các tập tin văn bản đơn giản, nhỏ gọn được lưu trữ trên ổ đĩa cứng hoặc bộ nhớ của máy tính của bạn. Cookies không làm hỏng máy tính của bạn hoặc bất kỳ tập tin nào trên máy tính của bạn. Cookies không thể nhận dạng cá nhân và do đó không chứa tên hoặc địa chỉ email. Nó chỉ là một con số giúp nhận biết máy tính của bạn.

Chúng được sử dụng để theo dõi các sản phẩm có trong giỏ hàng của bạn hoặc để ghi nhớ những thao tác bạn đã làm cho dịch vụ cụ thể trên mạn hoặc chụp lại địa chỉ ấy. Cookies cũng được sử dụng để phục vụ quảng cáo trên các trang web bạn truy cập, giúp bạn tìm được nhanh những thứ phù hợp với nhu cầu và sở thích. Chúng tạo ra những cơ hội cho các trang web này để hiển thị quảng cáo có liên quan của trang web trên các trang web khác.

    Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 14 tháng 12 năm 2015

Theo dõi chúng tôi trên: